Servicevoorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden door DKD Sanitair (hierna te noemen "het Bedrijf"). Door gebruik te maken van onze website (www.dkdsanitair.nl) of door onze diensten te kopen, stemt u in met deze voorwaarden.

2. Diensten

Het Bedrijf biedt diverse sanitaire producten en gerelateerde diensten aan. Deze diensten kunnen worden aangeboden via onze website of direct in onze winkel.

3. Gebruikersverplichtingen

Gebruikers stemmen ermee in de diensten van het Bedrijf te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke en ethische normen. Gebruikers verbinden zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf te respecteren.

4. Privacy en Persoonsgegevens

De bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers wordt uitgevoerd in overeenstemming met het Privacybeleid van het Bedrijf. Het Bedrijf gebruikt gebruikersgegevens alleen voor het leveren van diensten en binnen de kaders van wettelijke verplichtingen.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

Het Bedrijf spant zich in om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen, maar geeft geen garanties met betrekking tot de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie.

6. Wijzigingen

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers dienen regelmatig deze voorwaarden te controleren om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

7. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. In geval van geschillen zijn de relevante Nederlandse rechtbanken bevoegd.