Disclaimer

Disclaimer voor DKD Sanitair Webshop

1. Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website en webshop van DKD Sanitair. Door gebruik te maken van onze website en webshop, gaat u akkoord met deze disclaimer.

2. Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze website, inclusief teksten, foto's, grafisch materiaal en andere intellectuele eigendommen, zijn eigendom van DKD Sanitair en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om materiaal van deze website te kopiëren, verspreiden, of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DKD Sanitair.

3. Aansprakelijkheid

Hoewel DKD Sanitair zich inzet om accurate en actuele informatie te bieden, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op de website en webshop compleet, correct en voortdurend up-to-date is. DKD Sanitair aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van, of door informatie op deze website.

4. Externe Links

Deze website kan links bevatten naar externe websites. DKD Sanitair is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe websites.

5. Wijzigingen

DKD Sanitair behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6. Toepasselijk Recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze website zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.